Vải Thiều Tươi

Giá 50,000/kg

Vải thiều tươi chính gốc Lục Ngạn – Bắc Giang hàng loại 1 quả vải to, cùi dày mọng nước, hạt nhỏ và thơm ngọt.